نوشته های برچسب خورده با ‘کتاب سبز بانو’

کتاب سبز بانو

منتشرشده: ژوئن 13, 2011 در Uncategorized
برچسب‌ها:

کتاب سبز بانو

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=8089

 

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ – ۰۲ فوريه ۲۰۱۰


مهناز هدایتی


hedayati.jpg

کتاب سبز بانو توی دستانش سیاه شد
نمی دانم چه شد یکباره پایانش سیاه شد

غرور ملی ام تاج قشنگش بود جلد کتابش
کتابش سوخت تاجش ریخت ایرانش سیاه شد

که زان پس زین پشیمانی شب و روز را گریستیم
ز اشک چشم ما هم برف و هم باران سیاه شد

چه رقصان بود زمانه در کتاب سبز بانو
چه شد طوفان هجوم آورد و دیوانش سیاه شد

پلیدان خبیث شب پرستان تاب اش ندیدند
چنان کردند به روزش که ایمانش سیاه شد

ستاره صد هزاران در کتابش می درخشید آه
خیانت کرد به او او که چشمانش سیاه شد

کسی که مثل من بود مثل تو بود شکل دوستان
دریغا غفلت از ما بود که ایمانش سیاه شد

رفیقان نارفیقان به شکل میش گرگ مانند
رفیقان چون خطا کردند ایرانش سیاه شد

بهمن ماه1388 

Advertisements