نوشته های برچسب خورده با ‘چیست پرسش’

چیست پرسش

منتشرشده: ژوئن 13, 2011 در Uncategorized
برچسب‌ها:

جنگ وخونریزی سلاح سرد یورش چیست پرسش
مرده گان شب زده خوابید خیزش چیست پرسش

آسمان آبستن یک حادثه در بطن خویش است
این جنین آسمانی کیست پرسش چیست پرسش

من نمی پرسم شما هم پرسشی دارید هرگز
بی سوال وبی جوابیم آه کرنش چیست پرسش

یک کمی آرام باشم یک کمی آرام باشید
تا به وقت حادثه آرام خواهش چیست پرسش

نیست پرسش نیست پرسش چیست پرسش پرسشی نیست
چشم می بندم سوالی نیست سازش چیست پرسش

صدهزاران ایستاده چون جنازه زنده بی عشق
زنده در گوریم می دانیم پوزش چیست پرسش

بارش ابر تولد با شروع روز آغاز
آه باور می کنی میلاد رویش چیست پرسش

نیست پرسش نیست پرسش چیست پرسش پرسشی نیست
با نگاه خویش می گوییم یورش چیست پرسش

برگزیده ای از کتاب اشعارم ( شاهکار )

Advertisements