نوشته های برچسب خورده با ‘من هنوز امیدوارم’

من هنوز امیدوارم

منتشرشده: ژوئن 15, 2011 در Uncategorized
برچسب‌ها:

آن خورشیدی که آن روز گمش کردم
از آن پس در هیچ سرزمینی نتابید
ومن جهان را در تاریکی مطلق دیدم
گر چه روبرویم جز تاریکی نیست
باز به آن خورشید می اندیشم
من هنوز امیدوارم امیدوار
برمی خیزم برمی خیزم
با ایمانی که به عشق ایمان دارد
وبا چشمانی که امیدواری را حق خود می داند
واز تکرار آویختن به کالبد توهم ها
و در جا زدن ها می گریزد
و جا نمی ماند

می گریزم می گریزم
ازاین روزهای سردو تیره بیزارم
واز لمس تکرارش استفراغم می گیرد
ابرهای تیره را با دستانم
به گوشه ای از آسمان می کشانم
و پای پیاده زمین را از نقطه ای که ایستاده ام
تا قلب آسمان نشانه می گیرم
وبا پرتاب اندیشه ی در آغوش کشیدن گم شده ام
یک نفس می دوم یک نفس می دوم
از این بابت خوشحالم
من به فتح خورشید نه برای خودم
که برای تو می اندیشم
که برای تو می اندیشم

مهناز هدایتی

لندن بهار 2007

http://www.gozargah.com/wp-content/themes/gozargah/newGozargah/67/topindex.htm

Advertisements