نوشته های برچسب خورده با ‘من از بال زدن نایستادم’

من از بال زدن نایستادم

منتشرشده: ژوئن 14, 2011 در Uncategorized
برچسب‌ها:

 

تمام سنگ های دنیا به سرم خورد
وقتی سرم سپر دفاعی اندیشه ام شد
من از بال زدن نایستادم
حتی وقتی بال و پرم را چیدند

من به پیوند تکه های تنم می اندیشم
که چون شیشه ای صاف و شفاف
پیش چشمانم خرد شد
نبض حیات تکه های خرد شده در دستانم بود
هرچند انگشتانم در اسارت سایه ای بود
که تهدید می شد
وسلب زندگی شعار قفس سازانی شد
که اسارت همیشگی ام را ترسیم می کردند

به جز دو پای تیز رو برپیکرم نمانده بود
نه شکسته بود ونه به شکستن می اندیشید
ونه از رفتن می هراسید
ونه تسلیم سرسپردگی شان می شد
پاهایم آغازین حرکت گریز را پی ریزی کرد
وآنگونه بود که من از یاغی تحیر اندیش
فاصله گرفتم
و چون تیزروترین شهاب سنگ آسمانی گریختم

لندن ازکتاب شاهکار

Advertisements