نوشته های برچسب خورده با ‘زندگی’

زندگی

منتشرشده: ژوئن 13, 2011 در Uncategorized
برچسب‌ها:

زندگی مان شده  است

هر روز شنیدن اخبار شوم

زندگی مان شده است

هر روز دیدن صحنه های شوم

زندگی مان شده است

سربه دیوار کوبیدن و

نعره زدن های مکرر و

پائین کشیدن جنازه های بی سر و

لمس کردن طناب های دار مکدر

زندگی مان شده است

آه کشیدن وافسوس خوردن و

کشان کشان بی گناهی را

پای میز محاکمه بردن و

لگد کوب کردن و چال کردن

زندگی مان شده است

  تسلیت گفتن وفاتحه خواندن و

عشق را ذره ذره کشتن و

بادست خود در قبرستان گذاشتن و

پنهان شدن و بی عشق ماندن

زندگی مان شده است

بت پرستی و نفرت پرستی و

…خودسوزی  و خودکشی و

آه چه زود پیر شدیم

آه  چه زود  مردیم

تف به این زندگی

تف به این زندگی

Advertisements