نوشته های برچسب خورده با ‘خوش به آن روزها’

خوش به آن روزها

منتشرشده: ژوئن 13, 2011 در Uncategorized
برچسب‌ها:

خوش به آن روزها

که سبزه هارا می بوئیدیمو

شکوفه ها را می بوسیدیمو

چون امروزها

در حسرت دیروزها نمی سوختیمو

سفره ی عیدمان هفت سینی داشتو

سینی ی پراز عشقمان ایران زمینی داشتو

کودک اندیشه ی ذهنمان

بادبادک های خوش بینی داشتو

هنوزبادبادک های توی دستانمان را

بادهای سهمگین غربت پرچین نکرده بودو

در موازات زمین تا اسمان می دویدیمو

کودکانه از روی خاک ها اوج می گرفتیمو

می خندیدیمو می خندیدیمو

چون امروزها روی خاک غربت

زانوی غم بغل نمی گرفتیمو

بر دیروز ها نمی گریستیمو

نمی گریس…تی…مو…

خوش به آن روزها

خوش به آن روزها

لندن مارس 2007

Advertisements