نوشته های برچسب خورده با ‘التماست می کنم زودتر بیا’

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=3658

چهار شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ – ۰۳ ژوين ۲۰۰۹

مهناز هدایتی

می شمارم لحظه ها را تا بیایی التماست می کنم زودتر بیا
بی پناهم بی پناهم گر نیایی التماست می کنم زودتر بیا

سیل اشکم کرده دریایی به پاازاین همه ظلم و ستم تا کی سکوت
موج غران در تلاطم تو رسایی التماست می کنم زودتر بیا

دست بیرحم ستمگر میدرد چنگش چنین روح و روان زندگی
نا امیدان را خداگونه خدایی التماست می کنم زودتر بیا

گر بیایی فاتحه ظالم بخوانی با کلام ناب خود بهر خدا
ظالمان را ای بلایی ای بلایی التماست می کنم زودتر بیا

توبیا تا ختم این غصه تمامش کرده باشی یک تنه ای نوح من
خلق ما را زین ستم ها ناخدایی التماست می کنم زودتر بیا

با ظهور ماه نورانی شود روشن شب تیره اگر ظاهر شوی
ای که پنهانی زچشمم هرکجایی التماست می کنم زودتر بیا

سالهای بی توبودن سال های زجروبدبختی کشیدن جان گرفت
جان دهی ما را دوباره جان مایی التماست می کنم زودتر بیا

آخرین اشک وفغانزدوری ات باشد الهی بعد ازین غربت نخواهم
جاده را گل می فشانم تا بیایی التماست می کنم زودتر بیا


……..

……

شاهکار جدید مهناز جون هدایتی
سه شنبه, اوت 20, 2013 – 15:07
مهناز هدایتی
حالا حالا آقای محمد جواد ظریف با این 1000 تا آسمان درس و دکترا
درس و دکترای مهربانی اش درس و دکترای میهن پرستی اش چگونه می تواند
از سد سیاست سیاسی اتمی بگذرد سدی که محکم تر از کوه سربه فلک کشیده ی
آلپ و آرارات روبرویشان خودنمایی می کند و بی نهایت هم خودنمایی می کند

 

محمد جواد ظریف به اندازه ی 1000 تا آسمان سواد دارد
محمد جواد ظریف به اندازه ی 1000 تا آسمان قلب مهربان دارد
محمد جواد ظریف به اندازه ی 1000 تا آسمان انگلیسی بلد است
محمد جواد ظریف به اندازه ی 1000 تا آسمان بدبختی در پیش رو دارد دارد دارد
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران شده است
وزارتخانه ای که بار مسئولیت سیاست جهانی را برعهده دارد
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه تازه کاری هست
که پرازعشق به میهن و مردم است پرازعشق به میهن و مردم است
اما نمی داند نه نه اما شاید شاید هم خوب می داند
که وزارتخانه اش با فرازو نشیب های بسیاری دست به گریبان است
محمد جواد ظریف تمام درس های مهم اش را در امریکا خوانده است
امریکایی که ظاهرا 2 تا سیاست بیشتر ندارد سیاست « داخلی » و سیاست «خارجی »
اما ایران بر خلاف تمام کشورهای دنیا 3 تا سیاست دارد
سیاست داخلی سیاست خارجی و سیاست « اتمی »
محمد جواد ظریف « دکترایش » فقط دربخش سیاست داخلی و خارجی است
اصلا اصلا اصلا در هیچ کدام از این دانشگاهای معتبر ایرانی و امریکایی
درس سیاست سیاسی اتمی را نخوانده است نخوانده است
یعنی فقط سیاست داخلی و خارجی را خوانده است
در یک پرانتز اگرتزئینش کنیم و درمجموع روی آن دقیق شویم
فقط باید بگوئیم سیاست داخلی و سیاست خارجی را آموخته است
اصلا و ابدا چیزی ازسیاست سیاسی اتمی نمی داند نمی داند
نمی داند که جهان درحال حاضر کاری به سیاست داخلی و خارجی ایران ندارد
و تمام مشکلش با سیاست سوم ایران است یعنی سیاست اتمی ایران
سیاست اتمی که مختص به دانشگاه معتبرامام بزرگوارشان آقای امام خامنه ای است
نمی داند شاید و باید بداند که سیاست « پای فشاری اتمی » یک سیاست جدیدی هست
که در هیچ کدام ازاین دانشگاه های معتبروغیرمعتبر جهانی تدریس نمی شود
واصلا درهیچ کدام ازاین دانشگاه های معتبر جهانی چنین رشته ای ثبت نشده است
وفقط این رشته ی استثنایی و بی نظیر دردانشگاه اتمی امام خامنه ای تدریس می شود
و هر روز این استاد این ابر قدرت جهان در محضر آینه ها
و فقط برای آینه ها و فقط برای آینه ها درس باید داشته باشیم ما
چرا نباید داشته باشیم ما چرا نباید داشته باشیم ما را تدریس می کند و می آموزد
شاید راست بگوید شاید راست نگوید شاید راست بگوید شاید راست نگوید
باید باید محمد جواد ظریف ازاین « دانشگاه خصوصی » دکترا می گرفتند
و فارغ التحصیل می شدند فارغ التحصیل می شدند می شدند می شدند
که البته که تنها دانشجو و استاد این دانشگاه معتبر تنها آقای خامنه ای هستند
چون دوست ندارند کسی به جزخودشان ازاسراردرونشان آگاه بشوند
وپی به اسرارشان ببرند وپی به اسرارشان ببرند
حالا که حالا که ازاین دانشگاه اخذ مدرک ننموده است
و درسش را نخوانده وعلم جدیدش را نیاموخته است نیاموخته است
آقای ظریف آقای ظریف چه باید بکند؟ چه باد بکند ؟
حالا حالا آقای محمد جواد ظریف با این 1000 تا آسمان درس و دکترا
درس و دکترای مهربانی اش درس و دکترای میهن پرستی اش چگونه می تواند
از سد سیاست سیاسی اتمی بگذرد سدی که محکم تر از کوه سربه فلک کشیده ی
آلپ و آرارات روبرویشان خودنمایی می کند و بی نهایت هم خودنمایی می کند
و به این راحتی ها هم فرو نمی ریزد چون هیچ راه انعطافی
ازهیچ دریچه ای گشوده نمی شود و احتمالا دیده نمی شود احتمالا دیده نمی شود
وتمام سیاست های جهان امروزرا درمقابل سیاست خارجی ایران
تحت الشعاع قرارداده است تحت الشعاع قرارداده است
شاید این سرنوشتی ست در گوشه ای از تاریخ
که نام من را بر آن نوشتند بر آن نوشتند نوشتند

مهناز هدایتی

لندن 20/8/2013

حالا حالا آقای محمد جواد ظریف با این 1000 تا آسمان درس و دکترا درس و دکترای مهربانی اش درس و دکترای میهن پرستی اش چگونه می تواند از سد سیاست سیاسی اتمی بگذرد سدی که محکم تر از کوه سربه فلک کشیده…
IRANGLOBAL.INFO
Like ·  · 

Advertisements