نوشته های برچسب خورده با ‘آرشیو . تعدادی . از . اشعار . مهناز هدایتی’

آرشيو 

ای شکفته گل ایران عطرآزادی نسرین من [۰۲ نوامبر ۲۰۱۲]

»  می توانم مرده را زنده کنم با این قلم [۲۶ ژوين ۲۰۱۲] 
»  من خوشبخت نیستم [۲۱ آپريل ۲۰۱۲] 
»  بهار از ره رسد پاییز پایان نیست [۱۱ مارس ۲۰۱۲] 
»  سرزمین ایرانم به زودی شاد خواهی شد [۱۰ فوريه ۲۰۱۲] 
»  نبردم لذت عشقت [۳۰ ژانويه ۲۰۱۲] 
»  قرن وحشی و وسوسه های اتمی [۰۳ ژانويه ۲۰۱۲] 
»  امروز کوچه های لندن از اشک هایم لبریز شد [۰۱ دسامبر ۲۰۱۱] 
»  چه رویاهای قشنگی دارم من [۰۸ اکتبر ۲۰۱۱] 
»  زلزله هستم [۱۰ اوت ۲۰۱۱] 
»  چه کسی عاشق من است [۲۵ ژوييه ۲۰۱۱] 
»  خشونت بی خشونت [۰۸ ژوييه ۲۰۱۱] 
»  من پیشگو هستم [۱۶ ژوين ۲۰۱۱] 
»  افق پیش رو روشن است می دانم می دانم [۳۱ مه ۲۰۱۱] 
»  سلام من سیاسی نیست [۲۶ آپريل ۲۰۱۱] 
»  بگیر دسامو ای عشق تو این غروب غمگین [۱۷ مارس ۲۰۱۱] 
»  های مرد گردن کلفت [۰۷ مارس ۲۰۱۱] 
»  جنازه ام را به خاک نسپارید [۲۶ فوريه ۲۰۱۱] 
»  خدایا این سکوتت کشت ما را [۱۰ فوريه ۲۰۱۱] 
»  خدایی عشق می کردیم وقتی بودی [۱۵ ژانويه ۲۰۱۱] 
»  دوران اندوه [۱۹ دسامبر ۲۰۱۰] 
»  پایان دیکتاتوری ات [۲۶ نوامبر ۲۰۱۰] 
»  فکر آتش بس نباشم [۱۵ اکتبر ۲۰۱۰] 
»  پایان دیکتاتوری ات [۱۲ ژوييه ۲۰۱۰] 
»  صدای پایی می آ ید [۲۵ مه ۲۰۱۰] 
»  لبخند بزن دختر [۰۷ مارس ۲۰۱۰] 
»  کتاب سبز بانو [۰۲ فوريه ۲۰۱۰] 
»  چیست پرسش [۰۳ ژانويه ۲۰۱۰] 
»  تو دل بخواه مایی [۱۴ اکتبر ۲۰۰۹] 
»  من در بهشت زندگی می کنم [۰۱ سپتامبر ۲۰۰۹] 
»  تغییرات [۱۴ ژوييه ۲۰۰۹] 
»  ماه شورانگیز خرداد [۱۹ ژوين ۲۰۰۹] 
»  التماست می کنم زودتر بیا [۰۳ ژوين ۲۰۰۹] 
»  عاشق نمی شم که نمی شم [۰۵ مارس ۲۰۰۹] 
»  تنها باران است [۱۲ فوريه ۲۰۰۹] 
»  چرا دنیا به کام ما نشد [۱۰ دسامبر ۲۰۰۸] 
»  اودوباره برمی گردد [۰۵ اکتبر ۲۰۰۸] 
»  اگه دروغ می گم [۰۴ سپتامبر ۲۰۰۸] 

http://204.232.242.254/main/blog/arshan-6

http://www.iranglobal.dk/I-G.php?mid=2-70953

http://www.iranglobal.info/node/9711

Advertisements